بیست و هشتمین رنکینگ کشوری پاکت بیلیارد بانوان

شروع ثبت نام : 1401/01/26

پایان ثبت نام : 1401/02/31

شروع رویداد : 1401/03/07

پایان رویداد : 1401/03/09

استان محل برگزرای : یزد

شهر محل برگزرای : یزد

جنسیت : زن
وارد شوید