نام رویداد : سومین دوره بولینگ جام باشگاه های کشور

شروع ثبت نام : 1403/03/20

پایان ثبت نام : 1403/04/09

شروع رویداد : 1403/04/18

پایان رویداد : 1403/04/19

استان محل برگزرای : تهران

شهر محل برگزرای : تهران

جنسیت : مرد

نام رویداد : رنکینگ کشوری انفرادی بولینگ

شروع ثبت نام : 1403/03/20

پایان ثبت نام : 1403/04/12

شروع رویداد : 1403/04/16

پایان رویداد : 1403/04/17

استان محل برگزرای : تهران

شهر محل برگزرای : تهران

جنسیت : مرد

نام رویداد : بیست و سومین رنکینگ کشوری اسنوکر پیشکسوتان

شروع ثبت نام : 1403/03/22

پایان ثبت نام : 1403/04/04

شروع رویداد : 1403/04/10

پایان رویداد : 1403/04/15

استان محل برگزرای : گیلان

شهر محل برگزرای : رشت

جنسیت : مرد